De AFM is de financiële toezichthouder in Nederland

Wat betekent AFM? AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM bestaat sinds 2002 en houdt in Nederland toezicht op de diverse spelers op de financiële markt. Voorbeelden van spelers zijn: banken, beleggers en verzekeraars. De AFM streeft samen met De Nederlandse Bank (DNB) naar duurzaam financieel welzijn. De minister van financiën draagt de eindverantwoordelijkheid voor de AFM. 

Wat doet de AFM?

De AFM streeft naar een transparantere financiële markt. De AFM is een onafhankelijke toezichthouder op het gebied van verzekeren, sparen, beleggen, lenen en pensioenen. Zij ziet er op toe dat de spelers op deze markt zich wettelijk correct gedragen en dat cliënten zorgvuldig behandeld worden. Men noemt de AFM in de volksmond ook wel de financiële waakhond.

Welke doelen heeft de AFM?

  • Ze draagt zorg voor het naleven van de Wet op financieel toezicht
  • Ze houdt toezicht op accountants
  • Ze controleert of financiële dienstverleners de financiële bijsluiter verstrekken en of de inhoud hiervan correct is
  • Ze zorgt dat het verbod op handelen met voorkennis nageleefd wordt|
  • Ze draagt bij aan het vertrouwen in de financiële markt

Maatregelen tegen overtreders

Wanneer de verschillende partijen zich niet aan de regels houden, kan de AFM optreden. Nadat er gedegen onderzoek heeft plaatsgevonden kan ze maatregelen treffen. De AFM heeft hiervoor verschillende instrumenten tot haar beschikking. Ze kan onder andere aanwijzingen geven, een bericht plaatsen in de pers, vergunningen intrekken, dwangsommen of boetes uitdelen. In sommige gevallen wordt de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.

Het Financieringshuis en de AFM

Iedere financiële dienstverlener, die leningen adviseert en/of verstrekt is verplicht om een vergunning te hebben van de AFM of DNB. Het Financieringshuis is bij de AFM bekend onder vergunning nummer: 12011010

Meer informatie

Meer informatie over de AFM, vindt u op de website: www.afm.nl/consumenten. Hier kunnen onder andere folders gedownload worden, registers worden nagekeken en je kunt er waarschuwingslijsten raadplegen.

Waar kunnen wij je mee helpen?